TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tướng Philoctète bị bỏ lại ở dọc đường

Đoàn quân Hy Lạp tiến sang đất Troie được sự phù trợ của thần thánh nên rất thuận lợi. Chẳng bao lâu mà những người Hy Lạp đã sắp tới đảo Lemnos.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan