TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con rồng bất tử Ladon

Ladon là con rồng bất tử, có trăm đầu hình dạng như rắn, với 100 giọng nói khác nhau, giữ nhiệm vụ cùng các nàng tiên Hesperides canh giữ cây táo vàng của nữ thần Hera.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan