TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lão chủ hiệu và bốn người mù

Có một người ăn xin mù thường đi xin của bố thí ở một khu chợ. Ông ta thường giấu tiền xin được tại một túp lều ngoài thành phố.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan