TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Làng điếc

Ngày xưa, có một làng nọ không hiểu tại phong thủy, tại hướng đình hay vì một cớ địa lý gì khác mà cả làng đều điếc hết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan