TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích ông Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bơ tên húy của Ngài: Tống Khắc Bính, là thái tử con vua Nam Tống. Vốn là một vị thần cai quản miền sông nước, ngự dưới toà Thuỷ Phủ trông coi Đền Vàng Thuỷ Cung.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan