TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Quan Hoàng Mười hay thượng tướng quân Nguyễn Xí

Trong số Thập vị quan Hoàng, ông Hoàng Mười con của đức Vua Cha Bát Hải, là người giáng trần để giúp dân phù đời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan