TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tinh Vệ lấp biển

Tinh Vệ (Jingwei) là tên một giống chim nhỏ mỏ đỏ chân trắng có hình dáng giống con quạ thường sinh sống ở các vùng duyên hải Viễn Đông, giống chim này chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan