TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung

Linh Từ quốc mẫu không rõ ràng mấy về tân thật của bà. Dã sử thông dụng gọi bà với tên gọi hư cấu Trần Thị Dung. Quê hương của Trần Thị Dung là làng Lưu Xá, đây cũng quê hương của Trần Lý, Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Liễu, Trần Cảnh...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan