TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cronos lật đổ Ouranos

Ouranos và Gaia, như trên đã kể, sinh ra ba loại con khổng lồ. Đối với những đứa con Cyclopes và Hécatonchires, Ouranos rất ghét. Hình như Ouranos thấy sự có mặt của chúng là một điều ô nhục đối với mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan