TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 6: Ông vua trẻ của đất nước những hòn đảo đen

Thưa ngài, ngài sẽ biết là - Chàng thanh niên nói tiếp - Cha tôi có tên là Mahmound, vua của đất nước này. Đó là quốc gia Những Hòn Đảo Đen.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan