TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích đen tóc đỏ da hay cây Hà Thủ Ô

"Muốn cho xanh tóc đỏ da. Rủ nhau lên núi tìm Hà Thủ Ô" đây là lời dạy được Cổ Nhân từ ngàn xưa truyền lại. Cứ như vậy cây Hà thủ ô đi vào tìm thức cháu con, với nhiều thế hệ sau này cũng thế cái tên hà thủ ô khá gần và quen thuộc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan