TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Huyền thoại về Adapa

Adapa vốn là người phàm, là một công dân Sumer, một nhà hiền triết hay linh mục của đền thờ Ea ở thành phố Eridu (đôi khi được cho là con của thần Enki) được thần Enki ban cho món quà trí tuệ với trí thông minh siêu việt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan