TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lão hà tiện và ông thợ đóng giày

Có một người Do Thái giàu có sống ở làng nọ. Ông ta rất keo kiệt, chẳng bao giờ bố thí cho những người nghèo khó. Một lần có người đàn ông đến hỏi xin ông ta. Ông ta hỏi:

Người thợ đóng giày

Ngày xửa ngày xưa có một người thợ đóng giày tên là Marouf. Anh ta có người vợ vừa xấu xí lại vừa độc ác, vì vậy mọi người gọi mụ ta là mụ Guenon.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan