TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh ba và quan thổ ty

Theo phong tục của dân tộc Choang, khi có người chết thì gia đình mời thầy phù thuỷ đến cùng ra sông, đánh thanh la niệm chú, rồi lấy một ít nước mang về làm nước phép

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan