TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần khiếm thị Hodur

Hay Hod, Hoder, Hodur... Là vị thần khiếm thị và mùa đông, con trai cả của Odinn và Frigg, anh song sinh với Baldr.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan