TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tại sao cây tre bị gió uốn cong?

Theo văn hóa dân gian của Philippines, cây tre khi xưa vốn không bị uốn cong khi gió thổi cho đến khi bị trừng phạt vì tính xấu của nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan