TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh nông dân và thần núi

Chuyện này đã lâu lắm rồi. Ở một vùng núi nọ, anh nông dân quanh quẩn thế nào một hôm lại lạc vào rừng sâu và gặp ngay thần núi. Phải nói rỏ ràng anh nông dân chỉ mới biết bóng dáng của thần Núi qua các tranh vẽ mà thôi. Nhìn thấy anh, thần núi quát tướng lên:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan