TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nhân nào quả nấy

Thuở nước Vua Lưu Ly cử binh mà sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ vì thù hiềm với dòng họ Thích Ca. Họ bắt được một nhóm thiếu nữ quyến thuộc của Phật, quân lính vua Lưu Ly toan hãm hiếp. Những người này cương quyết thà chịu chết chớ không để mất trinh tiết.

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Tứ Phủ Chầu bà thì Chầu Đệ Nhất ngự ở ngôi cao, cai quản Thượng Thiên, đứng đầu và nắm giữ sổ Tam Tòa. Chầu Bà chính là hóa thân của Mẫu Đệ Nhất, vốn là tiên nữ ở chốn Thiên Cung.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan