TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cứu người bị giặc cướp

Khi chưa thành đạo, Đức Phật Thích Ca có một kiếp làm một người lái buôn, tên là Đại Bi, đức hạnh hoàn toàn, tài trí hơn người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan