TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích chiếc cầu mẹ con

Ngày xưa ở làng Bình Tư Khởi có một người đàn bà góa sống với đứa con trai tên là Bàn Vương. Hai mẹ con không có lây một tấc đất cắm dùi, vì thế người mẹ phải vào núi hái củi ra chợ bán, còn đứa con trai phải đi chăn bò thuê.

Hai anh chồng

Ở thành phố phía đông đất nước có một người đàn bà thông minh tên là Saphica. Chị ta có một anh chồng đần độn tên là Hanga.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan