TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tam vị Thánh Tổ

Nghề nghiệp nào cũng có những bậc Tổ sư khai sáng và phát triển về sau, những vị ấy về sau được những người theo nghề suy tôn và thờ phụng gọi là "Tổ". Và khi được ông Tổ chọn có nghĩa là bạn sẽ phải gắn bó với nghiệp này suốt đời dù con đường có lắm chông gai và sự nổi tiếng vốn dĩ là điều rất mơ hồ. Nghệ thuật sân khấu cũng có Tam vị Thánh Tổ của ngành.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan