TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà Chóa

Những người con gái của bà Tổ Cô sau khi rời bọc mẹ đẻ, họ bảo nhau đi thật xa. Cứ đi, cứ đi, đâu chẳng là Đất Mẹ. Dù cách bao nhiêu đường đất mà biết làm đúng lời mẹ dạy thì vẫn gần với mẹ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan