TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích hoa Ti gôn (hoa Tim vỡ)

“Có một loài hoa như con tim vỡ
Ở trên cành cao đỏ hồng rướm máu”

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan