TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng bò tót

Ngày xửa ngày xưa, hai bà cháu anh mồ côi ra đặt bẫy ở một cánh rừng, giết được một con bò tót. Họ làm thịt con bò chia cho bà con dân bản, chỉ giữ lại một đùi phần mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan