TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người anh hùng Méléagre

Như đã kể trên, vua Oenée trị vì ở đô thành Calydon, vì nhãng quên không dâng lễ hiến tế cho nữ thần Artémis vào đầu vụ thu hoạch, cho nên đã làm nữ thần phật ý. Một đòn trừng phạt liền giáng xuống để chứng tỏ uy quyền của nữ thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan