TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Unkulunkulu - vị thần tối cao của dân tộc Zulu

Unkulunkulu là vị thần tối cao của dân tộc Zulu, cũng là một tộc người lớn ở Nam Phi. Ông sinh ra từ đầm lầy, tạo ra mọi sinh vật và con người. Ông được coi là cha mẹ của tất cả người Zulu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan