TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sao Mai và Sơn Ca

Núi mây rất cao và không có con đường nào lên núi. Trước ngọn núi, hai tảng đá nằm im lìm, và dưới chân mỗi táng đá rỉ ra một dòng nước mỏng manh trong như pha lê.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan