TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mictlan - Địa ngục chín không gian của Aztec

Chính vì chốn địa ngục do Mictlantecuhtli cai quản vô cùng đáng sợ nên người dân Aztec thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế nhằm xoa dịu chúa tể địa ngục. Người Aztec cũng hy vọng những lễ hiến tế sẽ giúp thần Mictlantecuhtli ít gây đau khổ cho linh hồn người xấu số khi tới Mictlan.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan