TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thử thách của Bhrigu tìm vị thần vĩ đại nhất và chuyện Vishnu tìm vợ

Một ngày vào thời kỳ bắt đầu Kali Yuga các hiền triết quyết định làm lễ hiến tế cho tam bộ thần. Tuy nhiên, họ không quyết định được nên hiến tế cho ai trong ba vị thần, vì vậy họ xin hiền triết Brighu giúp đỡ.
Tu sĩ Bhrigu - con trai của Brahma - liền nảy ra ý định thử thách xem trong bộ ba Trimurti ai mới là vị thần vĩ đại nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan