TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Luyện mắt

Ngày xưa, trong nhà của một già làng nọ có một gã giúp việc rất lười tên là Mano. Hắn không chỉ rất lười mà còn hay nói dối.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan