TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giọng nói bị đông cứng

Ngày xưa, cứ sang đông là ngôi làng nọ thường xuyên bị tuyết phủ, che lấp hết cả. Đến cửa ra vào cũng không mở được nên chẳng thể nào ra ngoài.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan