TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện bà Chúa Binh may áo chồng bằng hơi thở ấm

Ngày xưa ở làng Ngòi (nay thuộc huyện Ý Yên) có một người đàn bà thường gọi là bà Chúa Binh. Chuyện rằng: bà là một võ nữ có sức vóc phi thường. Ngoài ba mươi tuổi, bà vẫn chưa nhận trầu của ai.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan