TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng tiên gạo

Ngày xưa, có một nhà chỉ có hai mẹ con. Người mẹ già yếu, không đi nương rẫy làm được nữa. Cô gái rất thương mẹ, suốt ngày chăm chỉ làm lụng nuôi mẹ già.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan