TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng mọt sách

Lang Mỗ ở Bành Thành, vốn con nhà thư hương. Thuở ấu thơ đã được nghe cha bận đến các sách quý và các độc bản ở trong nước, lại thường được nghe cha luận cùng các bạn hữu của người về các loại thư quyển, và các thi nhân đời cổ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan