TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Else láu cá

Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là Else láu cá. Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói:
- Cha sẽ gả chồng cho con.
Bà mẹ nói thêm vào:
- Đúng đấy, nếu có ai đến hỏi thì gả cho họ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan