TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ranh, con lộn

Mãi đến nay, nhiều bà mẹ khi nổi giận đã không tiếc lời mắng nhiếc con cái trong nhà:
- Mày là con ranh, con lộn!
Hoặc là:
- Đồ con ranh, con sát!

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan