TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mua xương ngựa

Ngày xưa, có một ông vua rất thích thiên lý mã. Vua đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng suốt 3 năm trôi qua mà vẫn không tìm được một con ngựa thiên lý nào.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan