TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bài kinh đuổi trộm

Ngày xưa, ở một nơi nọ, có bà lão rất sùng bái thần phật. Vì ông lão vừa qua đời nên bà rất muốn đọc kinh để cầu cho linh hồn ông sớm siêu thoát. Nhưng tiếc là ở gần đó không có chùa chiền hay vị hòa thượng nào sống cả.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan