TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Deimos vị thần khủng bố trong thần thoại Hy Lạp

Deimos có nghĩa là sợ hãi. Deimos là vị thần gieo rắc sự kinh hoàng và khiếp sợ trong chiến tranh, là vị thần khủng bố trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, nhân vật này được nhắc đến như một trong nhiều đặc tính của chiến tranh mà không có tích truyện cụ thể.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan