TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con chó và thằng ăn trộm

Đêm hôm tên trộm mò đến sân nhà. Chó đánh hơi thấy trộm, lên tiếng sủa. Tên trộm lấy ra một miếng bánh mì và ném cho chó ăn. Chó không ngoạm bánh, xông vào trộm và cắn chân trộm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan