TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà lớn đười ươi

Trong vùng rừng núi miền Tuyên Hưng có giống khỉ gọi là dã nữ. Thỉnh thoảng người ta bắt được vài con đem về tập cho nói một vài tiếng người. Họ nuôi chơi làm cảnh, và quen gọi là đười ươi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan