TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích ngày Tết

Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình, con người cũng chưa biết đến ngày tết, không có phong tục tết nguyên đán. Ở nước nọ, có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Đất nước của ông thanh bình, dân tình no ấm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan