TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kiếp luân hồi Kalpa

Kalpa là một kiếp của vũ trụ, lâu bằng một ngày của Brahma (Thần Sáng Tạo), tính ra là 4.320.000.000 năm. Mỗi Kalpa gồm có 1.000 đại kỷ nguyên (Mâhâ-yuga). Mỗi đại kỷ nguyên gồm có 4 thời đại kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan