TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa

Quách Tử Nghi là một danh tướng nổi tiếng thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ông lập nhiều đại công và trở thành công thần có được kết cục trọn vẹn ít thấy trong lịch sử Trung Quốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan