TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ác quỷ hạn hán Apaosha trong Hỏa Giáo

Apaosha là một linh hồn ác quỷ xuất hiện trong Hỏa Giáo, đại diện cho hạn hán, khô cằn. Apaosha xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa đen tuyền - đối nghịch với Tishtrya - thiên linh đại diện cho mưa gió có hình hài một con ngựa trắng tai vàng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan