TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tử thần Ankou

Ankou là vị tử thần xuất hiện rất rộng rãi trong các thần thoại của khu vực Anh - Duyên hải châu Âu. Có thể nói Ankou chính là hình tượng tử thần được tham khảo nhiều nhất để tạo nên Grim Reaper - vị tử thần nổi tiếng nhất thế giới.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan