TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái chết của hoàng tử bé

Có một vị vua rất quý trọng người Do Thái trong vương quốc của mình. Nhưng các viên quan cận thần thì không ưa gì họ và luôn tìm cách hại họ. Họ hãm hại những người Do Thái bằng những lời rèm pha để nhà vua cũng phải căm ghét họ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan