TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gấu và ong

Gấu tìm đến tổ ong.
Thò tay vào vốc mật.
Cả đàn ong bay lên
Mũi gấu thi nhau đốt.
Gấu rú lên “Mũi ơi!”
Bỏ tổ ong chạy miết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan