TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con rắn thần

Có anh góa vợ, đi làm mướn để sanh nhai. Hôm nọ được ba mươi quan tiền, anh bèn nghĩ ra một kế: đi mua mồi và lưỡi câu để câu cá.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan