TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim tu hú và hai nhà vua

Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho một ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan